Zbieżność Katowice

Zbieżność jest parametrem określającym wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych. Zbieżność ma zawsze wartość dodatnią, koła skierowane są do wewnątrz, jeżeli natomiast skierowane są na zewnątrz to mamy do czynienia z rozbieżnością i wtedy wartości są ujemne.. Nieprawidłowe ustawienie zbieżności ma ujemny wpływ na stabilność pojazdu i pewność jego prowadzenia. Prawidłowe ustawienie zbieżności zapewnia równoległość toczenia się kół a co za tym idzie poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy.


Zbieżność Katowice